مشکل سیاه شدن صفحه نمایش S7582 بعد از فلشدوستانی که مشکل صفحه سیاه و خط خطی بعد از 

فلش زدن گوشی S7582 براشون پیش اومده

این فایل رو دانلود و روی گوشی فلش کنند