رام فارسی و رسمی گوشی هواوی اسند Y220-U10 بیلد نامبر B221