فایل فلش گوشی هواوی Y600-U40

بیلدنامبر:b001
Y600-U40V100R001C26B001