مشتری گرامی هنگام تحویل گوشی برای تعمیر نکات زیر را مطالعه کنید:

1.تعمیرگاه فقط در قبال عیب های که مشتری بیان می کند مسئولیت دارد سایر مشکلات گوشی بر عهده تعمیرگاه نمی باشد.

2.در هنگام تحویل گوشی برای تعمیر از اطلاعات مهم خود بکاپ تهیه کنید .

3. تعمیرگاه در قبال پاک شدن اطلاعات گوشی شما مسئولیتی ندارد.

4.گوشی های خاموش در صورت روشن شدن هزینه روشن شدن از مشتری دریافت می شود سایر عیب ها هزینه جداگانه ای خواهد داشت.

5.گوشی های خاموش که با نرم افزار روشن گردد سایر مشکلات از قبیل قفل شبکه ، صفر شدن شماره سریال وسایر اشکالات بر عهده مشتری می باشد.

6.هزینه تعمیرات تا مبلغ 30.000 تومان بدون هماهنگی انجام می گیرد . مبالغ بیشتر با مشتری هماهنگ خواهد شد.

7. هنگام تحویل گوشی برای تعمیر وسایل همراه گوشی را از روی گوشی بردارید مانند:سیم کارت ،رم،در پشت،باطری و....

8.در صورت گم شدن هر یک از وسایل همراه گوشی مسئولیتی بر عهده تعمیرگاه نمی باشد مگر اشکالاتی که وسایل باید همراه گوشی باشد.

9.تعمیرگاه در قبال گوشی های اب خورده و ضربه خورده مسئولیتی ندارد چه قبل از تعمیر چه بعد از تعمیرات.

10.گوشی های که مشکلاتی از قبیل ( انتن ، کانتک سرویس ، جریان کشی بالا ،هنگ ، مشکل خواندن سیم کارت)را دارا می باشند احتمال خاموش شدن در حین تعمیر را دارند در صورت خاموشی تعمیرگاه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

11.تحویل گوشی یعنی موافقت با موارد بالا(لطفا مطالعه کنید)

MobilEmOOsavi.iR